Industria Sarmei

Industria Sarmei este o companie care activeaza in domeniul metalurgiei si produce laminate si produse din sarma.


Administrator special:

Seromov AlexeiIndustria Sarmei Campia Turzii SA - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective - conform Incheierii nr. 1165/17.04.2013 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in dosarul nr. 356/1285/2013Informatii de la emitent


 • Convocator AGOA pentru data de 29.04.2014 (PDF, 175.63 KB)
 • Proiect Hotarari AGOA pentru data de 29.04.2014 (PDF, 175.63 KB)
 • Procura speciala RO (PDF, 175.63 KB)
 • Procura speciala ENG (PDF, 175.63 KB)
 • Formular de vot prin corespondenta RO (PDF, 175.63 KB)
 • Formular de vot prin corespondenta ENG (PDF, 175.63 KB)
 • Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 03/06/2013 (PDF, 175.63 KB)
 • Raport trimestrial la 31.03.2013 (TIF, 534.71 KB)
 • Propunere administrator Solvalle (JPG, 350.91 KB)
 • Proiect Hotarare AGOA pentru 03.06.2013 (PDF, 149.7 KB)
 • Procura speciala - engleza - pentru AGOA 03.06.2013 (PDF, 149.7 KB)
 • Procura speciala - romana - pentru AGOA 03.06.2013 (PDF, 146.38 KB)
 • Formular vot prin corespondenta - engleza - pentru AGOA 03.06.2013 (PDF, 147.59 KB)
 • Formular vot prin corespondenta - romana - pentru AGOA 03.06.2013 (PDF, 146.96 KB)
 • Convocator AGOA pentru 03.06.2013 - desemnare administrator special (PDF, 939.84 KB)
 • Hotarare AGEA 29.04.2013 (TIF, 196.51 KB)
 • Hotarare AGOA 29.04.2013 (TIF, 122.8 KB)
 • Raport anual 2012 - Partea2 (ZIP, 9.58 MB)
 • Raport anual 2012 - Partea1 (ZIP, 10.63 MB)
 • Raport curent BVB CNVM (PDF, 94.6 KB)
 • Minuta incheiere deschidere procedura insolventa (PDF, 1.93 MB)
 • Note situatii financiare (PDF, 6.97 MB)
 • Raport Administrator (PDF, 2.72 MB)
 • Declaratie (PDF, 300.31 KB)
 • Situatii financiare format ANAF (ZIP, 10.6 MB)
 • Acoperire pierdere (PDF, 632.05 KB)
 • BVC 2013 (PDF, 2.42 MB)
 • Procura speciala AGOA 29-04-2013 EN (DOC, 57 KB)
 • Procura speciala AGEA 29-04-2013 EN (DOC, 64 KB)
 • CONVOCATOR AGEA 29.04.2013 (TIF, 261.64 KB)
 • CONVOCATOR AGOA 29.04.2013 (TIF, 252.13 KB)
 • FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 29.04.2013 (TIF, 199.23 KB)
 • FORMULAR VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 29.04.2013 (TIF, 122.14 KB)
 • PROCURA SPECIALA AGEA 29.04.2013 (TIF, 212.48 KB)
 • PROCURA SPECIALA AGOA 29.04.2013 (TIF, 140.81 KB)
 • PROIECT HOTARARE AGEA 29.04.2013 (TIF, 159.85 KB)
 • PROIECT HOTARARE AGOA 29.04.2013 (TIF, 105.8 KB)
 • Hotarare AGEA din 21.12.2012 (PDF, 118.88 KB)
 • Proiect de hotarari pentru AGEA 21.12.2012 (PDF, 94.68 KB)
 • Model formular de vot prin corespondenta pentru AGEA 21.12.2012 (PDF, 112.09 KB)
 • Model procura speciala pentru AGEA 21.12.2012 (PDF, 140.96 KB)
 • Material informativ si nota de fundamentare pentru AGEA 21.12.2012 (PDF, 109.43 KB)
 • Raport curent CNVM din 19.11.2012 continand convocatorul AGEA pentru 21.12.2012 si Decizia CA 25/16.11.2012
  (PDF, 390.22 KB)
 • Convocatorul AGEA pentru 21.12.2012 (22.12.2012 a doua convocare) (PDF, 373.86 KB)
 • Raportul trimestrial 2012 (PDF, 3.01 MB)
 • Hotarea AGEA din 12.11.2012 (PDF, 92.96 KB)
 • Proiect hotarare AGEA 12(13).11.2012 (PDF, 106.02 KB)
 • Formulare procura speciala pentru AGEA 12(13).11.2012 (PDF, 102.86 KB)
 • Formulare buletin vot corespondenta pentru AGEA 12(13).11.2012 (PDF, 67.8 KB)
 • Decizie CA si material informativ pentru AGEA 12(13).11.2012 (PDF, 351.08 KB)
 • Convocator AGEA pentru 12(13).11.2012 (PDF, 1.61 MB)
 • Comunicat revocare convocare AGEA 12(13).10.2012 si convocare AGEA pentru 12(13).11.2012 (PDF, 781.89 KB)
 • Proiect hotarare AGEA 12.10.2012 (PDF, 93.88 KB)
 • Buletin de vot AGEA 12.10.2012 (PDF, 117.54 KB)
 • Procura speciala AGEA 12.10.2012 (PDF, 154.45 KB)
 • Convocator AGEA 12.10.2012 (PDF, 204.9 KB)
 • Raport semestrul I 2012 (ZIP, 11.83 MB)
 • Raport trimestrial la 31.03.2012 (PDF, 3.15 MB)
 • Raport anual 2011 (ZIP, 7.37 MB)
 • RC privind hotararea AGOA din 27.04.2012 (PDF, 2.39 MB)
 • Materiale pentru sedinta AGOA 27-28.04.2012_set2 (ZIP, 6.37 MB)
 • Materiale pentru sedinta AGOA 27-28.04.2012_set1 (ZIP, 8.9 MB)
 • Convocator AGOA 27-28.04-2012 (PDF, 1.52 MB)
 • Materiale pentru sedinta AGOA din 21.12.2011 (RAR, 1.05 MB)
 • Materiale pentru sedinta AGEA din 21.12.2011 (RAR, 1.12 MB)
 • Convocator AGOA si AGEA 21-22 decembrie 2011 (PDF, 3.22 MB)
 • Raport curent 30.09.2011 (453_1012, 6.66 MB)
 • RAPORT CURENT AGEA 26.08.2011 (PDF, 304.95 KB)
 • Raport Semestrial I 2011 (RAR, 1.28 MB)
 • Materiale AGEA 26.08.2011 (RAR, 1.47 MB)
 • Raport curent 22.07.2011 (PDF, 92.49 KB)
 • RAPORT CURENT decizie CA completare ob activitate (PDF, 280.78 KB)
 • Materiale AGEA 22-23.07.2011 (RAR, 2.98 MB)
 • Rezultate financiare pe Trimestrul I 2011 (PDF, 3.08 MB)
 • RC privind hotararea AGOA / 27.04.2011 (PDF, 936.09 KB)
 • Raportul Anual 2010 - set2 (RAR, 7.4 MB)
 • Raportul Anual 2010 - set1 (RAR, 7.36 MB)
 • Materiale AGOA 27-28.04.2011 - Set 1 (RAR, 5.47 MB)
 • Materiale AGOA 27-28.04.2011 - Set 2 (RAR, 8.77 MB)
 • PROCURA SPECIALA AGOA 27-28 decembrie 2010 (PDF, 85.46 KB)
 • Formular VOT CORESPONDENTA AGOA 27-28 decembrie 2010 (PDF, 63.15 KB)
 • PROIECT DE HOTARARE (PDF, 85.57 KB)
 • Convocator AGOA 27-12-2010 MCT (419_222, 1.29 MB)
 • Rezultate financiare la 9 luni 2010 (417_2950, 2.78 MB)
 • Raport Administratori 6 luni 2010 (PDF, 447.36 KB)
 • Situatii financiare 30.06.2010 (PDF, 3.22 MB)
 • RAPORT TRIMESTRUL I 2010 (PDF, 2.69 MB)
 • Situatia modificarilor capitalului propriu (PDF, 326.07 KB)
 • Cont profit si pierdere 2009 (PDF, 309.77 KB)
 • Situatia fluxurilor de trezorerie (PDF, 216.96 KB)
 • Bilant 2009 (PDF, 524.67 KB)
 • Formular cod 30 (PDF, 199.39 KB)
 • Formular cod 40 (PDF, 324.13 KB)
 • Note la situatiile financiare (PDF, 2.84 MB)
 • RAPORT ADMINISTRATORI ANUL 2009 (PDF, 795.18 KB)
 • PROCURA SPECIALA AGOA 22-23 APRILIE 2010 (PDF, 81.35 KB)
 • BULETIN DE VOT CORESPONDENTA AGOA 22-23 APRILIE 2010 (PDF, 57.82 KB)
 • Proiect buget 2010 (PDF, 80.71 KB)
 • Cont profit si pierdere 31 decembrie 2009/p1 (PDF, 123.07 KB)
 • Cont profit si pierdere 31 decembrie 2009/p1 (PDF, 140.46 KB)
 • Bilant_31 decembrie 2009 (PDF, 388.81 KB)
 • BULETIN DE VOT CORESPONDENTA AGEA 13-14 APRILIE 2010 (PDF, 57.64 KB)
 • Convocator AGEA 13.04.2010 (PDF, 152.05 KB)
 • PROCURA SPECIALA AGEA 13-14 APRILIE 2010 (PDF, 77.96 KB)
 • Bilant septembrie 2009 (TIF, 1.47 MB)
 • INDICATORI TRIM.III 2009 (JPG, 728.38 KB)
 • Cont profit si pierdere septembrie 2009 (TIF, 1.06 MB)
 • COMUNICAT DE PRESA- trim.III 2009 (DOC, 129.5 KB)
 • Raport Trimestrul I 2009 (PDF, 3.28 MB)
 • MATERIALE DISPONIBILE PENTRU VANZARE 21/08/2009 (XLS, 155.5 KB)
 • Declaratie pe proprie raspundere (PDF, 372.14 KB)
 • Raport administratori 30.06.2009 MCT (TIF, 1.96 MB)
 • Bilant 30.06.2009 MCT (TIF, 787.48 KB)
 • Situatii Financiare Trimestul I 2008 (PDF, 2.14 MB)
 • Raportul Consiliului de Administratie
  la 30.09.2007 (PDF, 2.43 MB)
 • Contul de Profit si Pierdere
  la data de 30.09.2007 (PDF, 1011 KB)
 • Raport Trimestrul III 2007 (PDF, 332.62 KB)
 • Raportul semestrial pentru semestrul 1-2007 (TIF, 422.06 KB)
 • Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator (TIF, 35.86 KB)
 • Proiect act constitutiv (TIF, 1.08 MB)
 • Rezultate financiare trim.I 2007 (TIF, 226.07 KB)
 • Raportul auditorului financiar pe anul 2006 (TIF, 148.76 KB)
 • Situatii financiare la 31.12.2006 (TIF, 541.59 KB)
 • Raportul anual 2006 (TIF, 779.63 KB)
 • Raportul curent, trimestrul III 2006 (TIF, 535.79 KB)
 • Raportul semestrial, 30.06.2006. (TIF, 1017.52 KB)
 • Contul de profit si pierdere la 31.03.2006 (XLS, 32 KB)strada Laminoristilor 145, Cāmpia Turzii, Romānia
Tel.:+40 264 305-305, Tel/Fax:+40 264 305-308,
E-mail: isct@isct.ro, www.isct.ro

CATALOG PRODUSE